Что такое адвокатура украины

В этой статье юрист Евгения Санарова отвечает на вопрос «Что такое адвокатура украины?»

Для забезпечення права на захист, надання правової допомоги під час вирішення справ у судах, інших державних органах в Україні діє адвокатура. Діяльність адвокатури в Україні передбачена ст. 59 Конституції України, а детально регламентується Законом «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р.

Адвокатура — це добровільне професійне громадське об’єднання, покликане сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Адвокатом може бути громадянин, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста чи помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні іспити та одержавши свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, прийняв Присягу адвоката України.

Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, міліції, службі безпеки, органах державного управління. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість.

Адвокат може мати помічника або кількох помічників з-поміж осіб, які мають вищу юридичну освіту. Помічник може виконувати доручення у справах, які знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до його процесуальних повноважень.

Законодавство передбачає різні форми здійснення адвокатської діяльності. Адвокат має право на індивідуальну адвокатську діяльність, може відкрити своє адвокатське бюро, об’єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські контори, фірми тощо.

Адвокати здійснюють такі види діяльності:

 • консультують та надають роз’яснення з юридичних питань, усні й письмові довідки щодо законодавства;
 • складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;
 • посвідчують копії документів у справах, що їх ведуть;
 • здійснюють представництво у суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами;
 • подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям;
 • здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;
 • виконують свої обов’язки згідно з кримінально-процесуальним законодавством у процесі дізнання та попереднього слідства;
 • здійснюють інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством.

Адвокат має право;

 • представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням у всіх органах, установах, підприємствах та організаціях. Адвокат має право також збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах І справах про адміністративні правопорушення, зокрема, він може:
 • запитувати й отримувати документи або їхні копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, а від громадян — за їхньою згодою;
 • ознайомлюватися на підприємствах, в установах та організаціях з необхідними для виконання доручення документами й матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;
 • отримувати письмові висновки фахівців із питань, що потребують спеціальних знань;
 • застосовувати науково-технічні засоби відповідно до законодавства;
 • доповідати про клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
 • бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті своїх клопотань і скарг.
Читайте также:  Что адвокату на аресте

Адвокат не має права:

 • прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він у даній справі подав або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи;
 • виступати адвокатом особи, якщо раніше він був одним із учасників процесу і брав участь у дізнанні, розслідуванні, судовому розгляді цієї чи іншої, пов’язаної з нею, справи щодо особи, що звернулася за захистом;
 • прийняти доручення на ведення справи в разі, коли у розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою він перебуває у родинних стосунках.

При виконанні своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Законодавство встановлює певні механізми правового захисту адвокатської діяльності.

Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв’язку з поданням ним юридичної допомоги громадянам та юридичним особам. У всіх випадках кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Заборонено вимагати від адвоката інформації, що становить адвокатську таємницю щодо питань, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та будь-яких інших відомостей, одержаних адвокатом під час здійснення своїх професійних обов’язків.

У разі скоєння дисциплінарного проступку до адвоката можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень:

 • попередження;
 • зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;
 • анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською практикою.

Для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються строком на три роки кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Ці комісії утворюються у складі атестаційної та дисциплінарної палат.

Атестаційна палата утворюється у складі 11 членів, до неї входять чотири адвокати, чотири судді та по одному представнику від Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських рад, Головного управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів України.

Читайте также:  Кто адвокат у пеункова

Дисциплінарна палата утворюється у складі дев’яти членів, до неї входять п’ять адвокатів, два судді, по одному представнику від Головного управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів України.

Рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається відкритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів палати. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури або в судовому порядку.

Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульовано у випадках:

 • — засудження адвоката за вчинення злочину — після набрання вироком законної сили;
 • — обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;
 • — грубого порушення вимог Закону «Про адвокатуру», інших законодавчих актів України, присяги адвоката.

Подання інформації до ЄРАУ

Оподаткування адвокатської діяльності

Зразки процесуальних документів

Новини судової практики

Форми адвокатської діяльності

Для іноземних адвокатів

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам потрібно.

Порядок проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит та отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю регулюється.

На нашому порталі кожен має змогу ознайомитися з цілями та завданнями, напрямами діяльності, структурою та новинами НААУ, знайти багато корисної інформації, практичних рекомендацій. Контент порталу постійно оновлюється.

Реклама:Звіт НААУ про порушення укр;
Річний звіт НААУ 2017 рекламний;
Звіт “НААУ: 5 років успіху”;
Про НААУ рекламний;
Завантажити макет наклейок;
Спілка адвокатів України;
Рекламный блок 9;
Рекламный блок 3;
Рекламный блок 2

Блок реклами: Звіт НААУ про порушення

Звіт НААУ про порушення

Блок реклами: Річний звіт НААУ 2017

Річний звіт НААУ 2017

Блок реклами: Звіт “НААУ: 5 років успіху”

Звіт “НААУ: 5 років успіху”

Блок реклами: Про НААУ

Блок реклами: Завантажити макет наклейок

Завантажити макет наклейок

Блок реклами: Перейти на сайт

Перейти на сайт

Перейти на сайт

Олександр Дроздов, Олена Дроздова, Вероніка Плотнікова ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі Володіна проти Росії щодо…

Сергій Барбашин Підвищення кваліфікації: чи потрібне воно адвокату?

Інна Мокіна Участь адвокатів інших регіонів у заходах РАР: як ці можлвості…

Ігор Орлов Нові правила підвищення кваліфікації переформатують підхід в…

Сергій Удовиченко Нові правила підвищення кваліфікації. Досвід регіонів

Григорій Алфьоров Розбивання міфів про підвищення кваліфікації на власному досвіді

Наталія Вагіна Омбудсмен адвокатури: як це працює в Німеччині

Діана Назаренко Корпоративні адвокати в Німеччині

Читайте также:  Как думает адвокат

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 19 декабря 1992 года №2887-XII

(В редакции Законов Украины N2921-III от 10.01.2002, N3047-III от 07.02.2002, N1130-IV от 11.07.2003, N3108-IV от 17.11.2005, N355-V от 16.11.2006, N614-VI от 01.10.2008, 23.09.2010 г. №2555-VI, 03.07.2012 г. №5029-VI)

Статья 1. Адвокатура Украины и ее задачи

Адвокатура Украины является добровольным профессиональным общественным объединением призванным согласно Конституции Украины содействовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им иную юридическую помощь.

Статья 2. Адвокат

Адвокатом может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование, подтвержденное дипломом Украины или в соответствии с международными договорами Украины дипломом другой страны, стаж работы в области права не менее двух лет, владеющее государственным языком, сдавшее квалификационные экзамены, получившее в Украине свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и принявшее Присягу адвоката Украины.

Адвокат не может работать в суде, прокуратуре, нотариате, органах внутренних дел, службы безопасности, государственного управления. Адвокатом не может быть лицо, имеющее судимость.

Статья 3. Правовое регулирование деятельности адвоката

Деятельность адвокатуры регулируется Конституцией Украины, настоящим Законом, иными законодательными актами Украины и уставами адвокатских объединений.

Статья 4. Принципы и организационные формы деятельности адвокатуры

Адвокатура осуществляет свою деятельность на принципах верховенства закона, независимости, демократизма, гуманизма и конфиденциальности.

Адвокат вправе заниматься адвокатской деятельностью индивидуально, открыть свое юридическое бюро, объединяться с другими адвокатами в коллегии, адвокатские фирмы, конторы и иные адвокатские объединения, действующие в соответствии с настоящим Законом и уставами адвокатских объединений.

Адвокатские объединения действуют на принципах добровольности, самоуправления, коллегиальности и гласности. Регистрация адвокатских объединений проводится в порядке, определенном законом. Адвокатские объединения приобретают статус юридического лица с момента их государственной регистрации в соответствии с законом. Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц — предпринимателей путем внесения соответствующей записи в порядке, установленном законом для государственной регистрации юридических лиц.

Порядок образования, деятельности, реорганизации и ликвидации адвокатских объединений, структура, штаты, функции, порядок расходования средств, права и обязанности руководящих органов, порядок их избрания и другие вопросы, относящиеся к их деятельности, регулируются уставом соответствующего объединения.

Адвокаты и адвокатские объединения открывают текущие и вкладные (депозитные) счета в банках на территории Украины, а в установленном действующим законодательством порядке — и в иностранных банках, имеют печать и штамп со своим наименованием.

Читайте также:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock
detector